(1)
Nur Maulida, R.; Shiddiqin, A.; Taufiq Rurrahmah, I. 10 Peranan Pengajian Bulanan Sebagai Salah Satu Instrumen Kerukunan Beragama Di Dusun Susuru, Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Proceedings 2024, 4, 95-105.