(1)
Maharani, G.; Ahmad Fahmi Latif Fadillah; Muthi Adlisa Nabilah. 30 Pendidikan Motivasi BelajarS Ebagai Upaya Peningkatan Minat Melanjutkan Sekolah Pada Remaja Di SMPN 3 Pangalengan Desa Margaluyu. Proceedings 2024, 4, 349-360.