(1)
Qonitatillah, A. . . . . .; Luciana, B. N. I. .; Hikam , M.; Fitriana, N. F.; Azmi , . R. N. Penggunaan Media Film Animasi: Battle of Subaraya Sebagai Metode Belajar Sejarah Kemerdekaan Kepada Anak-Anak Desa Gempolpading Pucuk Lamongan. Proceedings 2022, 1, 41-53.