Burhanudin, Faris Zhafir Sucherman, Sarah Robiah, and Pina Pitriana. “Meningkatkan Rasa Kepedulian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Tradisi Beas Perelek”. PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 1, no. 88 (December 7, 2021): 135–142. Accessed June 17, 2024. http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1455.