Virgien, E., A. K. . Adisaputra, F. R. Jenni, A. N. Azzahra, and A. I. Haq. “27 Pemberdayaan Bina Diri Masyarakat Dusun Kepuhangga Desa Curugreja Sukasari Subang Melalui Kegiatan Terapi &Amp; Layanan Psikologi : Bekerjasama Dengan FUN Terapis Herbalis, BINGKAI Dan RUBIKON”. PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, vol. 4, no. 9, Feb. 2024, pp. 311-26, http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/2241.