Nur Aisayah Sa’diah, S., and A. Syaeful Rahman. “Peran Bimbingan Belajar Bagi Masyarakat Pembelajar Di Masa Pembelajaran Dalam Jaringan”. PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, vol. 1, no. 88, Dec. 2021, pp. 129-34, http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1454.