Burhanudin, Faris Zhafir Sucherman, Sarah Robiah, and Pina Pitriana. 2021. “Meningkatkan Rasa Kepedulian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Tradisi Beas Perelek”. PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 1 (88):135-42. http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1455.