Burhanudin, Zhafir Sucherman, F., Robiah, S., & Pitriana, P. (2021). Meningkatkan Rasa Kepedulian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Tradisi Beas Perelek . PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 1(88), 135–142. Retrieved from http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1455